Drijvend kantoor meert af in Amsterdam

Waternet krijgt een duurzaam drijvend bedrijfsgebouw. Woensdag 26 januari wordt het drijvende kantoor, gebouwd door ABC Arkenbouw, naar de ligplek aan de Papaperweg gesleept. Nog niet eerder is er een duurzaam, drijvend bedrijfspand van deze omvang gerealiseerd 

Het gebouw meet 31 bij 12 meter en bevat drie lagen. Het is volledig duurzaam volgens het ‘cradle to cradle concept’ gebouwd. De hele gevel is van riet: een natuurlijke bodywarmer. Daarnaast zijn beproefde duurzame technieken gebruikt zoals een zonneboiler voor warm tapwater. Het gebouw heeft geen gasaansluiting en werkt met een collectorbodem met warmtepompprincipe in de betonnen cascovloer van de ark.

Een drijvend kantoor neemt minder ruimte in beslag dan een gebouw op de kade en Waternet wil zo ruimte maken voor de herontwikkeling van Amsterdam-Noord. De ark is volgens het ‘cradle tot cradle principe’ gebouwd en is o.a. de thuishaven voor de bagger- en drijfvuilvisboten die de grachten en vaarwegen van Amsterdam schoonmaken. Het pand is woensdag 26 januari 2011 vanaf de Oranjesluizen in Amsterdam via het IJ naar de eindbestemming op de Papaverweg in Amsterdam gevaren.

Het gebouw is ontworpen door Attika Architecten te Amsterdam.

Johan van Domselaar

Wilt u meer weten?

Neem contact op
met Johan van Domselaar

Tel. 0527 201345
Email: j.vandomselaar@arkenbouw.nl