Bouw- en stedenbouwkundige aspecten

Net zoals op het land kan op het water ook bijna zonder beperkingen ontwikkeld en gebouwd worden. Aspecten waar ieder water bouwproject mee te maken krijgt zijn bouw- en stedenbouwkundige aspecten. Voor ons zaken waar wij dagelijks mee te maken hebben:

  1. Diepgang
  2. Hoogte boven water
  3. Uitwatering
  4. Constructie en stabiliteit
  5. Het vervoer en toegankelijkheid naar de ligplek
  6. Het afmeren en verankeren en of koppeling
  7. Nutsvoorzieningen
  8. Juridisch
  9. Milieu
  10. Brandveiligheid

Waterbeleving

Voor bewoners en andere gebruikers levert wonen en werken op het water een extra dimensie op. Dichtbij het water zijn geeft een gevoel van vrijheid. Zichtlijnen, privacy, contact met het water; ABC Waterwoningen heeft expertise om het ontwerp zo te maken dat de bewoners/gebruikers dit in het gebruik ervaren.

Johan van Domselaar

Wilt u meer weten?

Neem contact op
met Johan van Domselaar

Tel. 0527 201345
Email: j.vandomselaar@arkenbouw.nl