Waterpact5

Waterpact5 is een consortium van 5 organisaties, die afzonderlijk en in samenwerking met elkaar de nodige strepen hebben verdiend in de ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten op en aan het water. Waterpact5 gelooft in de toekomst en de meerwaarde van water en weet deze meerwaarde ook te concretiseren voor gemeenten, woningcorporaties, organisaties op het gebied van natuurbeheer en particuliere grondeigenaren.

Meer info

Bezoek de website www.waterpact5.nl. Voor meer informatie en/of een presentatie van Waterpact5 kunt u contact opnemen met: 020 6 801 713 of een email sturen naar info@waterpact5.nl t.a.v. Ton van Namen.

Johan van Domselaar

Wilt u meer weten?

Neem contact op
met Johan van Domselaar

Tel. 0527 201345
Email: j.vandomselaar@arkenbouw.nl