Dampopen folie is een waterdichte folie (met een extra aluminium laag voor een nog hogere warmte isolatie) dat altijd aan de buitenzijde van de wanden wordt toegepast. de folie wordt achter de gevelbekleding, tussen de spijkerregels en de isolatie aangebracht. vochttransport kan vervolgens van binnen naar buiten plaatsvinden.