Dampremmende folie wordt aan de warme zijde van de wand aangebracht (achter de gipsvezelplaat), met als functie: geen vocht (waterdamp) in de constructie toelaten. Het damptransport is namelijk altijd van binnen naar buiten toe. Zie voor meer informatie bij folie.