Is dé norm voor de elektra installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waarvan de laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.