Een bijlbrief is een origineel eigendomsbewijs van een ark en het bewijs dat de bouw van de ark voltooid is en geleverd aan de koper. In de bijlbrief wordt vermeld:  

De naam van de eigenaar van de gebouwde ark
De naam van de bouwer van de ark,
Het brandmerk van de ark, door het kadaster gebrand (indien van toepassing),
Dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer geen betalingsverplichtingen meer hebben jegens elkaar.

De bouwer van de ark stuurt de bijlbrief naar de koper zodra de opdrachtnemer geen betalingsverplichting meer heeft. De koper stuurt vervolgens de originele bijlbrief naar het kadaster in Rotterdam.
Met deze originele bijlbrief registreert het kadaster de ark als voltooid en geleverd. De originele bijlbrief wordt voorzien van een sticker en retour gezonden naar de eigenaar van de ark.

Adres kadaster Rotterdam:
Afdeling Schepen
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam