In de woonark wordt d.m.v. een pomp het afvalwater naar de afvoerleiding op de vaste wal gepompt. Deze pomp staat altijd in de benedenverdieping, meestal in een verdiept gedeelte van het beton casco.