Indien een woonark niet stabiel ligt, kan deze gemakkelijk recht gelegd worden. Er zijn verschillende systemen voor. Afhankelijk van de mogelijkheden op de ligplek, bijvoorbeeld de toegestane diepgang, moet gekeken worden op welke wijze weer stabiliteit verkregen wordt. Vaak is een eenvoudige oplossing mogelijk.
Bijvoorbeeld door drijvers, die gevuld worden met lucht, onder het casco te plaatsen.