De woningwet is een Nederlandse wet, ingevoerd in 1901 door het kabinet-pierson. Het doel van deze wet: bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woningen bevorderen. Het was eigenlijk het begin van de overheidszorg voor het wonen.