Het bouwbesluit (per 1 april 2012 vernieuwd) bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle woningen in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. ABC bouwt als eerste arkenbouwer woonarken die voldoen aan het bouwbesluit.