Het overstek is een bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van datgene wat er onder gelegen is. Er kan een dakoverstek zijn en een wandoverstek.