Opneming in het scheepsregister, teboekstelling, is mogelijk voor beroeps- en pleziervaartuigen en woonark, zowel in aanbouw als afgebouwd. Met de inschrijving in het scheepsregister wordt een woonark of schip een roerend registergoed. De inschrijving bestaat uit het deponeren van voornamelijk akten van overdracht en hypotheekakten. Daarmee kan worden vastgesteld wie de eigenaar is en of die vrij over de woonark of het schip kan beschikken.